Test TOP 7 nejlepších Wi-Fi zesilovačů 2024

test-wifi-zesilovacuWi-Fi zesilovač, Wi-Fi extender či Wi-Fi repeater je zařízení využívané k prodloužení dosahu Wi-Fi signálu do slabě pokrytých, případně vůbec nepokrytých částí budov i venkovních prostor. Kvůli slabým penetračním vlastnostem bezdrátového signálu se kvalita Wi-Fi signálu snižuje, což zapříčiňuje vysokou odezvu, ztrátu vysílaných a přijímaných dat a celkovou pomalost internetového připojení, a tedy i načtení jakéhokoli obsahu.

Zesilovač Wi-Fi signálu je proto užitečným zařízením pro jakéhokoli uživatele bezdrátového připojení, kterého trápí slabý dosah v určitých místech firemního areálu, chaty, školy či obytného prostoru. Zesilovače jsou jednodušší zařízení, která slouží jako doplněk než jako samostatné zařízení, i proto se jejich cena pohybuje v průměru kolem 500-700 Kč. Zesilovače zároveň působí esteticky a nemusí v určitých případech vyžadovat pokročilé nastavení. Vyžadují však správné umístění, o kterém popíšeme níže.

Náš test wi-fi zesilovačů vám představuje žebříček těch nejlepších wi-fi zesilovačů, které najdete na trhu. Při výběru se neváhejte inspirovat.

Test – TOP 7 nejlepší Wi-Fi zesilovače

Název modeluHodnoceníPřibližná cena
1.TP-Link TL-WPA4220
wifi zesilovac TP-Link TL-WPA4220
1 049 Kč
2.TP-Link RE305
wifi zesilovac TP-Link RE305
799 Kč
3.TP-Link RE200
wifi zesilovac TP-Link RE200
649 Kč
4.Strong 300 REPEATER300V2
wifi zesilovac Strong 300 REPEATER300V2
499 Kč
5.TP-Link TL-WA855RE
wifi zesilovac TP-Link TL-WA855RE
449 Kč
6.TP-Link TL-WA854RE
wifi zesilovac TP-Link TL-WA854RE
359 Kč
7.Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro
wifi zesilovac Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro
329 Kč

Jak vybrat nejlepší wi-fi zesilovač?

Na co se při koupi Wi-Fi zesilovačů dívat?

Volba Wi-Fi zesilovačů (extenderů/repeaterů) není náročná v případě, že víte, na co přesně je třeba se zaměřit. Je rovněž třeba zvážit několik dalších důležitých faktorů, které popisujeme níže.

1. Frekvenční pásmo (udáváno v jednotkách Gigahertz)

Frekvenční pásmo je nejen ukazatelem výkonu zesilovačů, ale také i ukazatelem penetračních schopností signálu pocházejícího ze zesilovače. Existují tři druhy využívaných frekvenčních pásem u zesilovačů:

  • 2,4 GHz
  • 5 GHz
  • Kombinace 2,4 GHz a 5 GHz zároveň (tzv. ‚Dualband‘)

Frekvenční pásmo je ukazatelem výkonu, protože čím vyšší je frekvence, kterou zesilovač vysílá, tím větší množství dat může být vysíláno za sekundu. To v praxi znamená, že pokud vlastníte vysokorychlostní internetové připojení, využívaný Wi-Fi router je schopen využít této vysoké rychlosti a vy potřebujete neustále tu nejvyšší možnou rychlost (stahování a odesílání dat), Váš potřebný Wi-Fi zesilovač by měl mít co nejvyšší možnou rychlost, aby zbytečně ‚neškrtil‘ nejvyšší možný průtok dat a v takovém případě byste měli sáhnout po zesilovači s 5 GHz frekvenčním pásmem. Toto 5 GHz frekvenční pásmo je zároveň extrémně užitečné v případě, že bezdrátové připojení přes zesilovač bude využívat mnoho zařízení najednou. 5 GHz frekvenční pásmo totiž poskytuje mnohem vyšší průtok dat, čímž umožňuje uživatelům využívat bezdrátové internetové připojení bez zpomalení i během vysoké zátěže. 2,4 GHz frekvenční pásmo je tedy značně pomalejší (~144 Mb/s) a to zejména pokud je na zesilovači napojeno několik zařízení najednou zatěžujíc linku naplno. Dobrou zprávou je však to, že i nižší frekvenční pásmo má své velké výhody, které popisujeme níže.

Frekvenční pásmo je zároveň ukazatelem penetračních schopností signálu, protože čím vyšší je frekvence signálu (tj. 5 GHz oproti 2,4 GHz), tím výrazně slabší přechází signál přes pevné objekty, jakými jsou např. stěny, osoby apod. V praxi to znamená, že ačkoli 5 GHz zesilovač umožní vyšší rychlosti, může způsobit výrazné zpomalení či snížení kvality bezdrátového připojení v případě, že se napájíte přes zeď či dvě, čímž prakticky minimalizujete potenciál 5 GHz zesilovače na nulu. Naopak pomalejší frekvenční pásmo 2,4 GHz poskytuje výrazně lepší penetrační schopnosti, díky nižší frekvenci je signál kvalitnější i přes několik stěn či skupinu lidí na terase a dostane se v prostoru dál. Ke ztrátě kvality dochází, ale ne na tak značné úrovni.

Další faktory, které frekvenční pásmo ovlivňuje jsou kompatibilita a interference z mikrovlnné trouby i jiných zařízení. Nejvyužívanějším frekvenčním pásmem dosud je právě 2,4 GHz az toho důvodu je největší počet zařízení kompatibilních právě s tímto pásmem.

TIP: Pokud tedy plánujete bezdrátovým připojením pokrýt co nejvíce různorodých zařízení bez jakýchkoli problémů ve vašem podniku či firemních prostorách, 2,4 GHz pásmo nebude na rozdíl od 5 GHz pásma způsobovat žádné problémy s kompatibilitou. Starší zařízení mohou být nekompatibilní s výlučně 5 GHz sítí.

Mikrovlnná trouba využívá právě 2,4 GHz frekvenční pásmo k ohřevu pokrmů, a na rozdíl od všestranného signálu routeru či zesilovače, její signál jde vždy jediným směrem, nejčastěji právě do středu trouby. To v praxi znamená, že interference z mikrovlnné trouby je rarita a bude způsobována jen tehdy, nacházíte-li se přímo v dráze jejího vysílaného signálu. 5 GHz frekvenční pásmo tedy díky jinému využívanému pásmu není nijak probíjeno mikrovlnnou troubou.

Interference, způsobovaná nejen mikrovlnnou troubou, je nejočividnější u zařízení využívajících stejné pásmo. Vzhledem ke skutečnosti, že pásmo 2,4 GHz je nejčastěji využíváno, interference na tomto pásmu bude nejcitelnější a nejčastěji se s ní setkáte právě v tomto frekvenčním pásmu. V praxi to můžete vidět v případě, že deset mobilních telefonů a deset laptopů je napojeno na různé sítě, využívajíc přitom stejné frekvenční pásmo. V takovém případě se zařízení přehlušují a navzájem si narušují tok dat, protože všechna využívají stejnou frekvenci, přestože jsou na jiných sítích. 5 GHz pásmo je výrazně méně využíváno a tím si můžete zajistit vyšší kvalitu signálu, zvláště pokud není signál přerušován pevným objektem. Interferenci ve 2,4 GHz pásmu si můžete všimnout zejména v bytových domech, kdy si desítky zařízení na stejném pásmu navzájem narušují bezdrátová spojení.

Kombinace 2,4 GHz a 5 GHz frekvenčních pásem je vhodným řešením pro rozšíření možností připojení mezi zesilovačem a Wi-Fi routerem /access pointem, jakož i zesilovačem a zařízeními. V praxi to může vypadat následovně: Frekvenční pásmo 5 GHz můžete využít pro komunikaci mezi routerem a zesilovačem, zatímco 2,4 GHz pásmo bude vyhrazeno pro zařízení, takovýmto způsobem signály přicházející za odcházející do routeru ze zesilovače se nebudou žádným způsobem překrývat se signály, které přicházejí do a odcházejí ze zesilovače do jednotlivých zařízení ( mobilní telefony , notebooky , tablety ). Je to volba nejvhodnější, právě když víte, že ke ztrátě bude v každém případě docházet. V případě, že se nacházíte blízko k přístupovému bodu a budete vyžadovat vyšší rychlosti, zatímco je vaše zařízení kompatibilní s 5 GHz pásmem, jednoduše se budete moci napojit na 5 GHz pásmo zvolením tohoto pásma v nastavení daného zařízení.

2. Standardy Wi-Fi připojení (A, B, G, N, AC, AX)

Standardy Wi-Fi připojení tvoří skupinu všech známých Wi-Fi připojení, které se liší nejen svou rychlostí (tj. propustností), ale také frekvencí, kterou ke komunikaci využívají. Standardy se mohou ztotožňovat ve frekvenci, ale jejich maximální rychlost se bude lišit. Kombinace maximální rychlosti a využívaného frekvenčního pásma tedy tvoří jeden standard.

Jednotlivé standardy jsou seřazeny abecedně na základě jejich rychlosti, tedy čím blíže je písmeno k začátku abecedy, tím je maximální rychlost standardu nižší.

TIP: Je důležité poznamenat, že maximální rychlosti jsou častokrát udávány v hypotetických číslech, tj. jakou rychlost může standard dosáhnout v perfektních podmínkách, tato čísla však neodpovídají skutečnosti v praxi. Právě proto jsou kurzívou v tabulce níže popsána teoretická maxima.

Název Max. rychlost

(datová propustnost)

Frekvence

(frekvenční pásmo)

Poznámky
802.11a 6 Mbit/s až 24 Mbit/s,

Max. 54 Mbit/s

5 GHz Nekompatibilní se sítěmi se standardem b nebo g, jedná se o jeden z nejstarších standardů, ale přesto je široce využíván.
802.11b 11 Mbit/s 2,4 GHz Kompatibilní se standardem g
802.11g 54 Mbit/s 2,4 GHz Jeden z nejrozšířenějších standardů, poskytuje adekvátní rychlost a kompatibilitu
802.11n 100-150 Mbit/s

Max. 600 Mbit/s

2,4 a 2,5 GHz Rychlejší standard, dostatečně rozšířený, využívá více frekvencí najednou pro dosažení součtu rychlostí, což zvyšuje maximální datovou propustnost.
802.11ac 433 Mbit/s

Max. 6933 Mbit/s

5 GHz · Podporuje technologii ‚MIMO‘ za pomoci které může zesilovač komunikovat se 4 zařízeními najednou

· Kompatibilní se standardem n

802.11ax 600 Mbit/s

Max. 9607 Mbit/s

2,4 a 5 GHz · Podpora ‚MIMO‘ pro 8 zařízení

· Podpora ‚BSS color‘, identifikuje a následně ignoruje data přicházející z jiné síti čímž se zabraňuje zbytečným zpomalením

· Podpora ‚TWT‘ – zařízení v síti si automaticky dohadují časový rámec pro využívání Wi-Fi, snižuje se tím spotřeba baterie zařízení Wi-Fi anténou, která se po dohodnutí se zařízeními v síti deaktivuje během dohodnuté nečinnosti

· Zčásti podporuje zařízení využívající zastaralé standardy, dochází však ke zpomalování

Datová propustnost

Datová propustnost je ukazatelem maximální rychlosti připojení. Jako pravidlo je datová propustnost ovlivněna zejména standardem Wi-Fi připojení, který je popsán v článku výše. V praxi se tento standard Wi-Fi připojení odráží na maximu datové propustnosti.

Kompatibilita vašich zařízení se standardy

Ne každé zařízení bude využívat stejný standard, zejména pokud se jedná o několik generací stará zařízení (např. laptop z roku 2009 vs. 2020). To znamená, že pokud plánujete zakoupit zesilovač pro starší zařízení se slabší Wi-Fi anténou, musíte zvážit právě kompatibilitu. Pokud využívá nejstarší standard b či g , zatímco zesilovač běží na novém standardu ac nebo ax , vaše staré zařízení nemusí být plně kompatibilní s tímto zesilovačem.

Dobrou zprávou je, že drtivá většina zesilovačů na trhu s touto rozmanitostí ve standardech počítá, a právě proto bude zesilovač WiFi signálu do zásuvky kompatibilní s více standardy najednou – například se standardy N, G a B zároveň, případně N, G, B, A, na trhu jsou však i zesilovače pokrývající všechny dosavadní standardy, tj. A, B, G, N ale i AC, taková zařízení jsou však obvykle vyšší ceny.

3. Jiné vlastnosti a funkce

Anténa

Wi-Fi zesilovače disponují vícero druhy antén, ty mají nejen estetický význam, ale také i funkcionální rozdíly.

  • Interní anténa

Anténa je zabudována dovnitř zesilovače a není tedy obvykle viditelná, je levnější a její signál je obvykle dostatečný, účinnost je velmi podobná externí anténě, nemá však nejlepší penetrační vlastnosti. Její pokrytí je v určitých případech širší a efektivnější, jelikož interní anténa formuje svým zářením tvar koule.

  • Externí anténa

Externí, viditelná anténa je schopna lepších penetračních vlastností a dosahu do výšek, nakloněním antény je schopna i soustředění vysílaného signálu směrem na připojené zařízení (‚beam forming‘), díky čemuž se zefektivní bezdrátové spojení – zvýší se rychlost a sníží se odezva. Pokrytí je na určitých místech slabší, externí anténa totiž zářením vytváří tvar podobný koblize. Pokud plánujete využívat bezdrátové připojení ve druhém patře, případně o několik místností dále, externí anténa je správnou volbou.

  • Odnímatelnost antény

Díky odnímatelnosti antény můžete nainstalovat silnější, externí anténu, čímž dosáhnete lepšího dosahu ve vzdálených prostorách ať už horizontálně nebo vertikálně.

Access Point funkce (AP)

Access Point (dále již jen AP), také známý pod českým názvem ‚přístupový bod‘, je zařízení/bod v síti zprostředkující přístup do sítě, nacházející se dostatečně daleko na znemožnění přístupu k ní. AP je tedy jakýsi most či prodloužená ruka, přes který se vysílají a přijímají data. Tato funkce je velmi důležitá zejména v případě, že chcete mít co nejkvalitnější signál, jelikož typický Wi-Fi zesilovač (hovorově i ‚wifi zesilovač‘ nebo ‚zesilovač wifi‘) signál opakuje v takové kvalitě, v jakém jej. Využitím LAN kabelu (RJ-45) a nastavením Wi-Fi zesilovače jako AP získáte co nejvyšší možnou kvalitu a rychlost, s co nejmenší interferencí a odezvou.

TIP: V případě, že router se nenachází ve středu domu, ale plánujete do tohoto středu umístit právě Wi-Fi zesilovač, skvělým řešením pro co nejlepší pokrytí bude napojit RJ-45 kabel z routeru do zesilovače a vypnout možnost připojení se přímo na router, aby se zařízení napájela vždy na centrální Wi-Fi zesilovač, ze kterého vytvoříte AP.

Typ napájení

  • Přes zásuvku – bez zbytečných kabelů navíc
  • USB napájení – univerzálnost a mobilita
  • Na síť – nejestetičtější volba, na zeď

Kapacita napojených zařízení

Důležitým faktorem, zvláště pokud plánujete využívat Wi-Fi zesilovač v podniku, je kapacita napojených zařízení. Číslo může lišit od desítek po stovky. Čím vyšší kapacita, tím je obvykle zesilovač výkonnější a větší zátěž jej nebude zpomalovat.

Přítomnost RJ-45 konektorů (LAN)

Velmi užitečnou vlastností je právě možnost využít několik RJ-45 konektorů najednou, čímž si můžete prodloužit nejen Wi-Fi síť, ale také LAN síť, případně se můžete zbavit Wi-Fi sítě a prodloužit LAN do dalších částí budovy.

Funkce MIMO

Funkce umožňuje více vysílání a odesílání najednou, tedy simultánní komunikaci s více zařízeními, což zlepšuje stabilitu a rychlost bezdrátového připojení.

Nejčastější problémy Wi-Fi zesilovačů a jejich možná řešení

Wi-Fi zesilovače nemusí být pro Vás tou nejlepší volbou, a přestože zesilovač může být tou nejjednodušší a nejekonomičtější volbou, může Vám způsobit zbytečné nepříjemnosti.

Problém 1: Zesilovač ve skutečnosti nezesilňuje, ale opakuje signál, na který má dosah. To znamená, že pokud v kuchyni je kvalita signálu 60% a v ložnici vedle kuchyně kde máte laptop, je kvalita signálu 30%, přidání zesilovače do kuchyně Vám nezvýší kvalitu signálu na 100%, ta zůstane na 60-ti procentech, ke kterým má zesilovač přístup.

Řešení: Nejlepším řešením tohoto problému je zakoupení Wi-Fi zesilovače s RJ-45 (LAN) konektorem a následným natažením tohoto kabelu do zesilovače, díky čemuž bude zesilovač pracovat se 100% kvalitou signálu bez absolutně žádné vnější interferenci na úrovni router-zos. Tímto způsobem se zesilovač/repeater/extender prakticky stává Access Pointem, tedy přístupovým bodem k síti, kdy jde o nejlepší způsob, jak kvalitně pokrýt potřebné prostory Wi-Fi připojením.

Problém 2: Pokud využíváte ke komunikaci mezi mobilem/laptopem a zesilovačem stejnou frekvenci, na které komunikuje router se zesilovačem, bude docházet k interferenci a zejména ke snížení rychlosti na polovinu. V tomto případě lze problém vyřešit dvojím způsobem:

Řešení A: Můžete sáhnout po ‚Dualband‘ zesilovači schopném komunikovat ve 2,4 GHz a 5 GHz frekvenčním pásmu a využít tyto různé frekvence najednou, aby nedocházelo k přehlušování a snížení rychlosti o polovinu.

Řešení B: Můžete zakoupit zesilovač s RJ-45 konektorem a natáhnout tak z routeru do zesilovače kabel, čímž se interference zminimalizuje, ale berte na vědomí, že k překrývání frekvenci bude na určité úrovni stále docházet.

Problém 3: Velmi podobný problému 2. Wi-Fi je tzv. problém. „Half-Duplex“ připojení, což v praxi znamená, že nemůže vysílat a přijímat najednou. Zbytkovou rychlost (tzv. „datová propustnost“) zesilovač jako pravidlo vždy sníží na polovinu. To v praxi znamená, že ze 100 Mbit/s rychlosti Vám zbude jen 50 Mbit/s pro klienta při ideálních podmínkách. Nejedná se o problém zesilovačů, ale právě technologii Wi-Fi, která má určitá fyzikální ohraničení.

Řešení: Zakoupení Wi-Fi zesilovače s RJ-45 konektorem a natažením kabelu z routeru do Wi-Fi vytvoříte ze zesilovače přístupový bod do sítě, a to s kvalitním připojením, bez zvýšení odezvy či snížení rychlosti, pokud jsou všechny ostatní podmínky mezi přístupovým bodem a bezdrátovým zařízením optimálně.

Nejčastěji kladené dotazy (FAQ)

Je Wi-Fi repeater tou vhodnou volbou v případě, že nejsem zběhlý/á v nastavování těchto zařízení? Pokud ne, jaké jsou mé alternativy?

Jako pravidlo, objektivně nejvhodnější volbou je právě prodloužit LAN síť. Tímto způsobem získáte nejen nejvyšší bezpečnost a soukromí (jelikož data se nešíří přes vzduch), ale také i nejnižší odezvu, interferenci a nejvyšší rychlost. Také rozšíření LAN sítě nevyžaduje žádné pokročilé nastavení, jen switch napojený na router LAN kabelem a dodatečné LAN kabely pro propojení zařízení do switche. Stále více se však stávají bezdrátové technologie populárnějšími, az toho důvodu je i zvýšená poptávka o Wi-Fi repeatery, jejichž jedinými plusy je zlepšení přístupu do sítě mobilním zařízením i estetičnost (není nutná komplikovanější kabeláž). Druhými bezdrátovými alternativami jsou Powerline adaptéry, které mají lepší vlastnosti, což se odráží i na jejich ceně, ta je často výrazně vyšší. Tyto adaptéry také využívají LAN propojení s routerem a následně navazují bezdrátové spojení se zařízeními. Další, populární možností je zakoupení přístupových bodů (AP), i ty jsou finančně náročnější, ale zato poskytují nejkvalitnější připojení ze všech druhů bezdrátových zařízení.

Můj Wi-Fi repeater má dvě externí antény, jak je mohu využít?

Externí anténa je schopna soustředění signálu – vytvořením paprsku se dosahuje kvalitnějšího, rychlejšího a stabilnějšího spojení zařízení se zesilovačem. Dvě externí antény jsou využívány k navazování toho nejefektivnějšího bezdrátového připojení, v takovém případě antény navzájem soutěží v účinnosti spojení a na základě toho se volbou zařízení navazuje to nejkvalitnější spojení v nestatickém prostředí. Dvě antény jsou zároveň využívány k redukci tzn. mrtvých zón, tedy zón, kde je prakticky nulový či minimální dosah Wi-Fi záření. Další velkou výhodou dvojitých antén je právě možnost využívat je na různých kanálech, čímž se výrazně znásobí datová propustnost, tedy rychlost připojení, jakož i možnost využívat MIMO technologii – komunikaci s více zařízeními najednou.

Je frekvenční pásmo opravdu důležité? Můžu si vybrat, které pásmo bude mé zařízení využívat?

Frekvenční pásmo má přímý dopad na kvalitu a rychlost bezdrátového připojení v závislosti na podmínkách. 5 GHz pásmo je ideální při blízkém a přímém, tedy nerušeném připojení a poskytuje výrazně vyšší rychlosti, zároveň není natolik přesycené. Na druhé straně má 5 GHz pásmo problém se stěnami a jinými předměty, které mohou clonit signál. Naopak, 2,4 GHz pásmo, které je sice přesycené, má lepší penetrační vlastnosti a má tedy lepší dosah ve strukturovaných prostorách, ale poskytovaná rychlost je výrazně nižší. Výběr mezi dvěma pásy je možný a v některých zařízeních automatizovaný – pokud je router, případně zesilovač/repeater schopen vysílání v obou pásmech, zvolí se nejideálnější připojení. Pokud však chcete výlučně využívat 5 GHz či naopak 2,4 GHz připojení, je nutné využít manuál zařízení na kterém jste připojeni, stejně tak můžete udělat na laptopu (nastavení adaptéru) nebo mobilu (nastavení Wi-Fi připojení).

Ohodnoťte tento článek!
[Celkem: 4 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Leave the field below empty!