Test TOP 7 nejlepších autochladniček 2024

test autochladnicekAutochladnička je elektrické zařízení udržující ve svém izolovaném nitru nízkou teplotu za pomoci různých metod a fyzikálních jevů. Cílem teplotní izolace svého nitra je zpomalení procesu plesnivý či vzniku bakteriálních zárodků ve výrobcích určených na stravování. Ochlazování vnitřku dosahuje autochladniček za pomoci různých metod, nejzvyčajnejšími jsou právě následující dvě metody:

  1. Kompresní metoda , kdy tekuté chladicí médium se mění na plynné a naváže na sebe teplo z vnitřku autochladničky. Plyn je následně vtažen kompresorem, který ho stlačí, čímž vzniká vyšší tlak, následně putuje do kondenzátoru kde se zkapalňuje a teplo předává.
  2. Využití Peltierova jevu je možné pozorovat při termoelektrických autochladniček. Na styku dvou vodičů pod napětím dochází k ochlazování nebo vytváření tepla. Generování tepla nebo ochlazování vnitřku závisí na směru proudu, který obvodem v daném okamžiku prochází.

Autochladničky jsou díky své lehké váze a energetické nenáročnosti oblíbené u řidičů, kteří si chtějí ochladit nápoje, chladit potraviny a jiné suroviny, které by v horkém autě dlouho nevydržely. Své místo si tedy autochladničky nacházejí právě na zájezdech či několikahodinových výletech autem.

Náš test autochladniček vám představuje žebříček těch nejlepších autochladniček, které najdete na trhu. Při výběru se neváhejte inspirovat.

TOP 7 nejlepší autochladničky

Název modeluHodnoceníPřibližná cena
1.Indel B TB18
autochladnicka Indel B TB18
10 999 Kč
2.MobiCool MCF40
autochladnicka MobiCool MCF40
7 999 Kč
3.MEVA XC-42G
autochladnicka MEVA XC-42G
6 999 Kč
4.G21 C&W 45 l
autochladnicka G21 C&W 45 l
3 899 Kč
5.Sencor SCM 4233BL
autochladnicka Sencor SCM 4233BL
2 599 Kč
6.Sencor SCM 2224BL
autochladnicka Sencor SCM 2224BL
1 999 Kč
7.Camry CR 8065
autochladnicka Camry CR 8065
1 499 Kč

Na co se dívat při výběru a co brát v úvahu?

Při výběru autochladničky je třeba zohlednit řadu faktorů , nad kterými by se běžný spotřebitel nemusel ani pozastavit. I při výběru autochladničky dělají specifika daných spotřebičů velké rozdíly, a přestože při nesprávném výběru lze autochladničku vrátit bez udání důvodů, je lepší trefit tu správnou volbu na první pokus.

Určité specifika autochladniček by měly být brány spíše jako doplněk než důležitá vlastnost, která by výrazně ovlivňovala funkcionalitu autochladničky. Takovou sekundární vlastností může být například přítomnost ochrany proti zkratu či funkce ABS, kdy se autochladnička vypne v případě oslabené autobaterie, čímž zabraňuje úplnému vybití. Jiné, důležitější specifika by měly být voleny zejména na základě požadavků a potřeb spotřebitele. Mezi tyto specifika patří například objem, druh autochladničky, vyhovující rozměry a pod.

Druhy autochladniček

Pasivní autochladničky

Pasivní autochladničky jsou cenově nejdostupnější autochladničky na trhu. Nízká cena těchto autochladniček odpovídá nízkým nákladům na jejich výrobu a údržbu. Už z toho dokáže spotřebitel vydedukovat, o co se přesně jedná – tento druh autochladniček nemá aktivní chlazení založené na využívání elektrické energie. Naopak chlazení se dosahuje využíváním chladicích vložek či dokonce ledovými kostkami. To, v spojení s efektivní izolací vnitra, může udržovat vnitřní atmosféru v chladných teplotách po delší dobu. Doba efektivního ochlazování záleží od využitých materiálů izolace a celkové propracovanosti designu.

Cena méně kvalitních, ale stále účinných pasivních autochladniček, se pohybuje okolo třiceti eur a výše. Mezi pasivními chladicími boxy však můžete najít dokonce i batohy či kapse, vnitřek kterých je vyztuženo teploizolačnou fólií . V tomto případě se vnitřek zazipsovaním izoluje a vnitřní teplota je prakticky diktována teplotou vloženého objektu. Pokud se jedná o chlazené nápoje, vnitřní atmosféra se ochladí, pokud je to teplý jídlonosič, vnitřek se oteplí.

Méně kvalitní, pasivní autochladničky jsou značně závislé od teploty okolního prostředí . Navzdory své izolaci, je jen otázka relativně krátké doby, dokud dojde k výraznějšímu oteplení chladného vnitra (a v zimě naopak teplý vnitřek zchladne). Důvodem je právě absence aktivního chlazení.

TIP: Efekt chlazení a jeho dobu však lze maximalizovat, a to tím, že ještě několik hodin před vložením bude chladící box vystaven chladu na tmavém a chladném místě. Vychlazená pasivní autochladnička tak dokáže vydržet chladnou déle společně se surovinami uvnitř.    

Ty nejlevnější pasivní autochladničky mohou od spotřebitele vyžadovat dodatečné dokoupení chladicích vložek či využívání ledových kostek. Zároveň jsou jejich materiály pro izolant častokrát jen z levnějšího plastu. Ty kvalitnější jsou však podstatně promyšlenější, obsahují chladicí vložky již při koupi a izolace autochladničky je díky kvalitnějším materiálem a hermetickému uzavření výrazně účinnější .

Výhody pasivní autochladničky

+ Levná a efektivní volba
+ Váha
+ Sluchátka z ucha nevypadávají
+ Vhodné na párhodinový výlet
+ Nevyžaduje elektřinu
+ Může udržovat i teplé potraviny

Nevýhody pasivní autochladničky

– Nižší objem
– Chlazení vydrží jen několik hodin
– Kvůli pasivnímu chlazení jsou oddané vnějším podmínkám

Absorpční autochladničky

Autochladničky využívající absorpční chlazení jsou založeny na absorbování tepla z vnitřku za pomoci chladicího prvku, čímž daný prostor ochlazují. Za pomoci termodynamických zákonů, jakož i reakcí jednotlivých látek obsažených v chladničce je chlazení výkonnější, než u termoelektrických autochladniček.

V první fázi ochlazování je ochlazovací tekutina vypaření, a to v prostředí s nízkým parciálním tlakem. Díky tomu dochází k extrahování tepla z okolí, v tomto případě z vnitřku autochladničky. Kvůli nízkému parciálnímu tlaku je teplota potřebná k vypaření látky nižší (tak, jak bod varu ve vysokých nadmořských výškách je kvůli nižšímu tlaku nižší). V druhé fázi dochází k absorpci plynného ochlazovacím tekutinou, resp. roztokem (nejčastěji se jedná o amoniakální roztok). V třetí fázi dochází k regeneraci látky, kdy je tento roztok obohacen o plynný ochlazovač nahřátý, způsobujíc tak vypuzení této ochlazovací látky z roztoku. Tento horký plyn prochází tepelný výměník, vydávajíce teplo mimo systému a následně se zkapalní. Tento zkapalněný ochlazovač následně hraje roli v již zmíněné první fázi. Dochází tak k neustálému opakování těchto tří fází, výsledkem čehož je neustále ochlazování vnitřní atmosféry autochladničky. Celkový chod absorpčních autochladniček je zcela tichý .                

Absorpční autochladničky využívají elektrickou energii na udržování chodu systému, ne přímo na ochlazování. Záležiac od druhu absorpčních autochladniček, některé mohou být energeticky náročné, jiné podstatně méně. Funkce tohoto druhu je výhradně na ochlazování potravin a surovin uvnitř, ne na jejich zamrazení. Problémem absorpčních autochladniček je právě přítomnost plynů a vypuzující se tepla, to znamená, že při využívání tohoto druhu chladničky je třeba zajistit odvětrávání prostoru. Z tohoto důvodu nejsou právě tou nejlepší volbou pro osobní auta.

Výhody absorpční autochladničky

+ Tichý provoz
+ Vysoká účinnost v ochlazování vnitřku
+ Nevyužívá elektrickou energii přímo na ochlazování, je tedy energeticky nenáročná
+ Minimální údržba

Nevýhody absorpční autochladničky

– Vyšší pořizovací cena
– Potřeba odvětrávat uzavřený prostor, ve kterém se nachází
– Nevhodná do uzavřených, malých prostorů

Termoelektrický autochladničky

Termoelektrický druh autochladniček je u řidičů častokrát preferovaným typem autochladničky a to kvůli levnější pořizovací ceně lehké váze vysokým objemem .

Termoelektrické autochladnička využívá Peltierův jev , při kterém dochází k ochlazování (nebo zahřívání) styčné plochy dvou vodičů. Výsledné produkované teplo závisí od směru stejnosměrného proudu . Díky využívanému jevu se při změně směru proudu může tento jev využít nejen na ochlazení, ale i na ohřátí vnitřního prostoru, což umožňuje spotřebiteli během zimnějších dní ohřívat resp. udržovat nápoje či potraviny teplé.

Elektrická spotřeba termoelektrických lednic je obvykle o něco vyšší než u kompresorových. Jejich výkon není dostatečný k vytvoření dostatečně chladné vnitřní atmosféry na zamrazení potravin. Díky jednoduchosti principu využívaného na ochlazování vnitřku nejsou komponenty termoelektrických autochladniček přílišně komplexní, díky čemuž se váha autochladničky výrazněji snižuje . Termoelektrická chladnička je tak lehčí než její kompresorový protějšek.

Vnitřní teplota termoelektrické chladničky závisí od teploty okolí . Záležiac od ledničky, teplotní rozdíl mezi okolím a vnitřkem chladničky může dosahovat 20 ° C při levnějších modelech, a 30 ° C a vyšší u dražších a kvalitnějších modelech. Méně kvalitní autochladničky tohoto druhu jsou energeticky náročnější a nemusí obsahovat ani užitečnou funkci zvanou ABS, která chladničku vypne v případě, že hrozí vybití autobaterie. V případě odpojení z napájení je autochladnička tohoto druhu schopná díky její izolaci udržet nízké (případně výše) teploty na několik hodin, v závislosti na modelu.

Výhody termoelektrické autochladničky

+ Nízká váha
+ Přijatelná cena většiny modelů
+ Funkce u některých modelů nejen ochladit, ale také vyhřát vnitřek
+ Žádná údržba
+ Vyšší objem
+ Některé modely obsahují zmíněn ABS systém
+ Panel pro zobrazování hodnot

Nevýhody termoelektrické autochladničky

– Teplota vnitra přímo závisí na teplotě okolí, Nejkvalitnější modely mohou mít problémy udržovat dostatečně nízkou teplotu uvnitř
– Vyšší spotřeba
– Delší čas potřebný na zchlazení vnitra (řádově několik hodin)

Kompresorový autochladničky

Kompresorové autochladničky jsou nejvýkonnější autochladničky na trhu a díky této vlastnosti se používají v průmyslech, ale i při převozu potravin na delší vzdálenosti. Cena kompresorových typů je výrazně vyšší oproti ostatním druhům autochladniček, nakolik jsou obvykle sofistikovanější komplikovanější . Na rozdíl od ostatních druhů, kompresorové autochladničky jsou schopny udržovat teplotu vnitřní atmosféry nezávisle od teploty okolního prostředí . Toto ochlazování je zároveň v porovnání s ostatními rapidně , a tak je možné dosáhnout požadovanou teplotu již za několik desítek minut.

Ochlazování vnitra autochladničky, které je v porovnání s ostatními chladničkami nejefektivněji, se dosahuje následovně: Chladící prvek v tekutém stavu se slévá do zplynování, který toto chladicí médium přeměňuje ze stavu tekutého na stav plynný. Tento výsledný plyn na sebe naváže teplo z nitra autochladničky, čímž uvnitř vzniká izolovaná atmosféra s nízkou teplotou. Plyn je následně vtažen kompresorem, který plyn „skompresuje“ (stlačí) a tak vzniká plyn s vyšší hustotou, ten následně přechází do kondenzátoru, kde je navázané teplo předány a plyn kondenzuje (zkapalňuje se). V kapalném stavu putuje prvek opětovně do zplynování, kde se přeměňuje do plynného stavu. Tento koloběh v spojení s přívodem elektrické energie zaručuje stabilní teplotní hodnoty uvnitř izolované autochladničky.

Skvělou funkcí kompresorových autochladniček je možnost zamrazovat . Díky využité metodě chlazení je možné dosáhnout i teploty pod bodem mrazu , a tak cokoliv, co potřebujete mít zamrazené během dlouhé jízdy, zůstane zmrazení.

Výhody termoelektrického autochladničky

+ Panel pro zobrazování teplotních hodnot
+ Přítomnost ABS
+ Vysoký objem
+ Možnost přítomnosti baterie
+ Nižší spotřeba elektrické energie
+ Rychlé a efektivní ochlazení
+ Teplota nitra plně nezávislá na teplotě okolí

Nevýhody termoelektrické autochladničky

– Vysoká váha
– Pořizovací cena
– Velké rozměry

Cena

Autochladničky jsou jedním z mnoha spotřebičů, cena kterých odráží kvalitu, bohatou funkcionalitu a špičkové vlastnosti. Při koupi nejdražších autochladniček s ověřenou značkou je prakticky zaručeno, že autochladnička:

  • obsahuje sofistikovanou izolaci
  • spotřeba elektrické energie je nižší a energii využívá k ochlazování efektivněji
  • obsahuje několik funkcí včetně ABS jakož i vestavěný panel pro různé indikátory
  • obsahuje baterii, která dokáže chladničku na určitý čas zásobovat energií

Nejlevnějšími autochladničku jsou právě pasivní, které izolují cokoliv, co je vloženo dovnitř. Spotřebitel se tak plně spoléhá na kvalitní izolaci těchto autochladniček. Ještě levnější variantou jsou právě kapsy či batohy. Přestože se nemohou nazvat autochladnička, využívají prakticky stejnou metodu udržování chladu. Jejich vnitřek je pokryto teploizolačnou fólií.

Do nejvyšší třídy patří právě kompresorové autochladničky. Jejich funkcionalita je nejbohatší, a díky metody ochlazování jsou nejefektivnější a nejschopnější, a to díky tomu, že vnitřní teplota se neodvíjí od teploty okolí.

TIP: V případě, že se rozhodujete pro ekonomickou volbu z důvodu nízkého rozpočtu, někteří výrobci nabízejí takzvané ECONOMIC modely autochladniček, které jsou sice svou funkcionalitou a vlastnostmi okresané, přesto svou roli slušně splní.   

Objem

Objem je jedním z nejdůležitějších parametrů autochladniček, nakolik určuje, co si spotřebitel může na cestu sbalit. Při nižších objemech může autochladnička maximálně poskytnout prostor dostatečný na plechovky či menší skleněné láhve, popřípadě menší množství masa. No pokud se jedná o zvěřinu či jiné, větší kusy potravin a surovin, je třeba sáhnout po autochladničce s vyšším objemem.

Autochladničky s vyšším objemem mají následně zvětšené rozměry, je proto za potřeby zohlednit tak prostor určený pro autochladničku, jakož i druh autochladničky, nakolik absorpční druh autochladničky si například vyžaduje poměrně větší prostor určený pro účinné odvětrávání. Takový druh autochladničky tedy není vhodný do osobního auta.

Hmotnost

Určité druhy autochladniček váží více, jiné méně. Vše závisí na komponentů, které zajišťují ochlazovací proces, jakož i od samotné konstrukce, která může být vyrobena z odlišných materiálů.

Obvykle platí, že ty nejdražší autochladničky obsahují komponenty z různých litin, které celkovou váhu zlehčují (a zároveň zpevňují konstrukci), a tak i výrazně komplexnější modely autochladniček budou snadněji, než levné, méně kvalitní a jednodušší autochladničky. Ty méně kvalitní využívají váhově těžší kovy. Nejlevnější autochladničky, tedy pasivního typu, jsou nejčastěji složené právě z tvrdších plastů , a mají tedy nejnižší hmotnost ze všech druhů chladniček. Mezi nejtěžší patří právě kompresorové .       

TIP: Lehčí autochladničky se snadněji převážejí a snadněji se s nimi manipuluje, ale pokud jste myslivec a chcete ulovenou zvěřinu udržet v chladu, zvažte volbu těžší autochladničky, nakolik se kvůli nerovnému terénu lesa či pole může slabší nebo vůbec nezajištěná, lehká autochladnička, hýbat z boku na bok a při větších nárazech se může poškodit jakýkoli komponent. Navzdory tomu všemu není váha autochladničky v porovnání s jinými specifiky velmi důležitou.        

Rychlost vychlazení prostoru a izolace

Vnitřek autochladničky není permanentně zchlazené na určitý stupeň. Tento chlad z autochladničky neustále uniká, někdy výrazně, někdy méně. Tak například, při otevření autochladničky teplo rapidně uniká do okolí s výrazně vyšším teplem. Je proto důležité mít autochladničku otevřenou na co nejkratší dobu. Pak zde je pomalý únik tepla, který závisí nejen na mechanismu využitého na ochlazování, ale také od izolace samotné autochladničky. V tomto případě se může jednat o autochladničky, které aktivně využívají elektrickou energii na udržování určité teploty. Tento druh ztrácí resp. nabývá teplotu z okolí v momentě odpojení od elektrické energie. Na druhé straně zde jsou pasivní autochladničky, teplota kterých v jakémkoliv okamžiku závisí na teplotě okolí, a to určuje, jak dlouho vydrží izolovaný chlad. Tento chlad je, navzdory izolaci, dočasný. Totiž neustále probíhá výměna tepla mezi předmětem a okolím, kde předmět je vskutku maličký oproti obrovské atmosféře Země, teplo jejíž ohřívá nejen autochladničku, ale i její vnitřek. Proto je izolace autochladničky jednou z nejdůležitějších součástí . Na trhu se nacházejí autochladničky, které si udrží teplotu po dobu pár nebo několika hodin, pak zde jsou hermeticky uzavřeny sofistikované autochladničky , obsah kterých vydrží v chladu výrazně déle. Za takovéto autochladničky si však třeba výrazněji připlatit.            

Rychlost vychlazení prostoru závisí od metody využité při ochlazování. V případě zapalovacího autochladničky se jedná o několikahodinové zchlazení , kdežto kompresorové autochladničky jsou schopny zchladit izolovaný prostor za dobu několika desítek utratit . Takové rychlé vychlazení prostoru zlehčují přípravy na výlety, kdy není za potřeby již v předstihu v noci zapojit autochladničku, stačí to jednoduše udělat v totéž ráno, kdy plánujete vyrazit.

Rozměry

Rozměry ve většině případů odpovídají objemu autochladničky. Menší rozměry jsou vhodné zejména tehdy, pokud máte menší rodinné auto, respektive plánujete mít autochladničku blízko u sebe. V jiných případech jsou objemnější a rozměrnější autochladničky jen a jen výhodou.

TIP: Berte na vědomí, že pokud si chcete zakoupit absorpční autochladničku, vyhrazený prostor bude muset být kvůli potřebnému odvětrávání větší.

Jiné specifikace

Přítomnost baterie

Některé modely mohou obsahovat baterii, která by začala pohánět autochladničku v případě odpojení napájení. Mírně přidávají na váze, přesto mohou v složité situaci pomoci.

Funkce abs

Za pomoci ABS autochladnička neustále monitoruje dodávané napětí. V případě poklesu na určitou hodnotu napětí se autochladnička vypojit. Je přítomna zejména v dražších modelech. Díky tomuto systému se řidič nemusí obávat úplného vybití autobaterie a následným problémům.

Teplotní limity

Zatímco pasivní autochladničky udržují teplo v závislosti na teplotě vloženého předmětu, elektricky poháněné autochladničky využívají různé mechanismy, které konec konců ovlivňují to, jak hluboko může vnitřní teplota klesnout. Zatímco kompresorové autochladničky dokáží s lehkostí udržovat dostatečně nízkou teplotu na zchlazení syrového masa nezáleží na tom, zda se nacházíte v středním východě, vnitřní teploty termoelektrických či absorpčních autochladniček závisí na okolní teplotě. Tento teplotní rozdíl mezi okolím a vnitřní atmosférou chladničky se v těchto druzích pohybuje okolo dvaceti stupňů, a tak v případě štyridsiatok budete mít v chladničce takového druhu teplotu nižší jen o dvacet stupňů, nedostatečnou na udržování čerstvosti masa či jiných surovin.

Často kladené otázky (FAQ)

Q: Mohou autochladničky i ohřívat?

A: Funkci ohřívání vnitřku poskytuje právě termoelektrická autochladnička, ostatní druhy jsou určeny výhradně na ochlazování. Termoelektrický druh je tedy vhodný i na zimu či zimnejšie dny jara a podzimu, kdy udrží jídlonosiče či jiné pokrmy / nápoje teplé.

Q: Nemám dostatečný rozpočet na kompresorovou autochladničku, zároveň pasivní by nesplňovala moje požadavky. V případě rozpočtové volby, je lepší sáhnout po termoelektrické nebo absorpční? 

A: Oba druhy mají velmi podobné výsledné chlazení, nakolik je vnitřní teplota těchto autochladniček relativní od teploty okolí. Rozdíl je však v spotřebě jakož i způsobu ochlazování. Zatímco absorpční využívají malé množství elektrické energie na pohon, termoelektrické jsou energeticky náročnější. Avšak problémem absorpčních autochladniček je to, že z důvodu mechanismu založeného na plynu a zbavování se odchytu tepla, je třeba mít autochladničku tohoto druhu ve větších, neuzavřených prostorách, kde se může neustále odvětrávat. Pokud tedy máte karavan nebo dodávku, absorpční autochladnička bude vhodnější volbou. Pokud si však chcete brát autochladničku s sebou do vašeho osobního auta, termoelektrická bude ta správnější volba.    

Q: Kde v autě bych měl autochladničku uskladňovat?

A: Nejvhodnější místo je chladné a bezslnečné místo. Kufr, či jiné prostory, kde se teplo jen akumuluje a nemá kam unikat, není dobrou volbou, a to zejména pokud se jedná o autochladničky, vnitřek kterých je teplotně závislé na teplotě okolí. Vhodným místem pro uložení může být například prostor pro nohy naproti resp. pod sedačkou. Ujistěte se, že autochladnička je dostatečně vzdálena od stěn, tehdy je schopná účinně se zbavovat odsávaného tepla.

Ohodnoťte tento článek!
[Celkem: 15 Průměrně: 4.9]

Napsat komentář

Leave the field below empty!